Tunç Acarkan
speaker
Tunç Acarkan

Teknoloji Yönetimi Direktörü | MESS

Tunç Acarkan Eylül 2022’den bu yana Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliği ile Türkiye Metal Sanayicileri İşveren Sendikası (MESS) tarafından kuruluan Dünya Ekonomik Forumu ağına bağlı Türkiye Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi’nde (WEF C4IR) Yapay Zeka Platformu Direktörü olarak görevini yürütmektedir. C4IR Türkiye, çok paydaşlı bir yaklaşımı mümkün kılan IoT, Yapay Zekâ ve Mobilite teknolojileri için politika çerçeveleri oluşturmaktadır. İmalat sanayisine odaklanan C4IR Türkiye, imalat ve sanayinin geleceğini şekillendirmek için Endüstri 4.0 teknolojileri yönetişimine öncülük etmek için yöneticilere ve kilit karar vericilere ulaşma yeteneğini kaldıraç olarak kullanmaktadır. Yapay zekanın sorumlu kullanılması, sanayi uygulamaları alanında çalışmalar gerçekleştiren Tunç Acarkan, lisans eğitimini Sabancı Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. MESS’teki görevi öncesinde, uluslararası robot ve görüntü işleme firmalarında 15 yıl zaman zarfında, Türkiye, Orta Doğu ve Afrika’yı kapsayan bölgede İş Geliştirme ve Satış operasyonlarından sorumlu lider olarak görev almıştır.