Saliha Koç
speaker
Saliha Koç

GENÇ Danışma Kurulu Üyesi | PERYÖN

Saliha Koç, lise hayatı boyunca toplumsal cinsiyet eşitliği konusu başta olmak üzere çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer almıştır. Üniversite dönemi boyunca Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Kulübü başkan yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubunda Ulusal Proje Geliştirme Ekibinde yer alarak dezavantajlı çocuklara yönelik bir proje tasarlamıştır. Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü tarafından desteklenen Mülteci Gençler için Mentorluk projesinin tasarlanması, geliştirilmesi ve yürütülmesi aşamalarında aktif rol oynamıştır. Kanserli Çocuklara Umut Vakfının gönüllüsü olarak sanat terapisi etkinlikleriyle kanserli çocuklarla çalışmalar yürütmüştür. Gönüllük çalışmalarının yanı sıra MCT Türkiye, ETİ Gıda gibi şirketlerde insan kaynakları stajı gerçekleştirmiştir. 2020 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra Bilgi Teknolojileri alanında işe alım süreçlerini yürüten Saliha Koç Bu alanda hümanistik bir bakış açısıyla işe alım süreçlerini devam ettirmektedir. Profesyonel hayatında da gönüllülüklerini devam ettiren Saliha Koç aynı zamanda Peryön Genç Danışma Kurulu Üyesidir.