Mehmet Ağartan
speaker
Mehmet Ağartan

Stratejik Müşteriler Satış Direktörü | Puratos

Mehmet Ağartan; strateji, yenilik ve değişimin gücüne inanan yeni nesil satış lideridir.

ODTÜ İktisat Bölümü’nü bitirdikten sonra profesyonel iş hayatına Ernst&Young’da başlamış, 2011 yılında Puratos Türkiye Finans Bölümü’ne katılmıştır. Çapraz disiplinlerin yarattığı değere olan inancıyla, 2014 yılında, farklı deneyimler kazanmak ve strateji oluşturmadaki becerilerini iş geliştirmede kullanabilmek için Puratos Türkiye Satış Ekibi’ne dahil olmuştur. Ekim 2019’dan beri Puratos Türkiye Stratejik Müşteriler Satış Direktörü olarak çalışmakta ve yönetim ekibinde yer almaktadır.

Hızlı değişen yeni dünyada, satış stratejilerinin ve organizasyonlarının da sürekli değişmesi gerektiğine inanır.

Puratos’ta, tüketici ve tüketici taleplerini merkeze alan yeni pazara gidiş modelinin oluşturulmasına liderlik etmiş, geliştirdiği Mega-Şehir Satış Yaklaşımı ve 360º Danışmanlık Satış Yaklaşımı ile önemli katkılar sunmakla birlikte, diğer ülkelerdeki Puratos satış ekiplerine de ilham olmuş ve çeşitli eğitimlerle bilgilerini aktarmıştır.

Mehmet, kurumların geleceğinin ancak yenilikçi, çevik ve çağa ayak uydurabilen bir organizasyon yaratmakla mümkün olduğuna inanır, bu amaçla hem kendisini hem de içinde bulunduğu organizasyonu ve tüm paydaşları sürekli yeni şeyler düşünmeye ve denemeye teşvik eder.