Eray Yüksek
speaker
Eray Yüksek

Stratejist, Hikaye Anlatici, Deniz Insani, Futurist

30 yılı aşkın sürede çeşitli endüstrilerde kurumların marka, farklılaşma, yaratıcı, inovatif olmaları projelerinin başlatılması ve şekillenmelerinde rol almıştır,

Dönüşüm, strateji, teknoloji ile işi buluşturma, geleceği anlama, senaryolar üretme ve istenilene ulaşma konularında liderlik, koçluk görevlerini üstlenmiştir,

Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinde IBM firmasının işinin sürekliliğini sağlamak için üst düzey görevler üstlenmiştir,

IBM Türk’ün satış ve dağıtım organizasyonundan hizmet organizasyonuna dönüştüğü yıllarda yaptığı Genel Müdürlük görevi sırasında IBM, büyüme ve pazar paylarında rekor artışlara ulaşmıştır, Başkan Yardımcılığı döneminde yeni pazarlar ve yeni ülkeler IBM dünyasına katılmıştır,

Yakın dönemde üstlendiği Fütüristler Derneği Başkanlık görevi boyunca kurumlar, girişimciler, akademi ve gençlere iyi bir gelecek üretebilmeleri için destek vermiştir ve halen Futuristler Derneği Yuksek Istisare Kurulu uyesidir,

Yukarıdaki deneyimler ve konuların gündeme geldiği etkinliklerde tercih edilen konuşmacıdır, Gelecek Modelleme ve Dönüşüm, Yıkıcı İnovasyon, En İyi Yetenekleri Elde Tutma, Girişimci Gibi Davranan Kurumlar, Yeniden Öğrenme, Yakınsama ve İşbirlikleri konularında Çalıştaylar düzenlemektedir,

2019 yılında Tomorrowism Strateji Geliştirme Şirketini kurarak danışmanlık hizmetleri de vermeye başlamıştır.