Prof. Dr. Güler Aras
speaker
Prof. Dr. Güler Aras

Finans Ana Bilim Dalı | Yıldız Teknik Üniversitesi Kurucu Direktör | YTÜ Finans, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi (CFGS) Kurucu Başkan | Entegre Raporlama Derneği Türkiye (ERTA)