site içi arama | site haritası | yasal

15.ULUSAL İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİYönetim “a la turca”

Doğu-Batı sentezi ile gücümüze güç katmak…

Günümüzde organizasyonları, sistemleri, politika, ekonomi ve teknolojiyi, hukuki düzenlemeleri, tüketici
eğilimlerini, rekabeti ve en önemlisi insan profilini
ve organizasyonlarımızın vizyonunu, içinde
bulunduğumuz global ve lokal eğilimlerle
şekillendirmekteyiz. Ancak unutulmaması gereken ve
başarıyı perçinleyen en önemli etken; toplumların, kurumların ve insanların köklerinin, değerlerinin olduğu ve bu değerleriyle, özetle “hikayeleriyle” farklı oldukları ve fark yarattıkları gerçeği.

Evet, her toplumun olduğu gibi her şirketin de mutlaka bir “hikayesi” var…
Şirketlerin başarı beklentileri temelde hikayeleri ile eşgüdümlü, önemli olan şey hikayeyi anlamak, anlatmak ve bir parçası olabilmek.

Bu temel yaklaşımla Yönetim “a la turca” diyoruz.

Güçlü yönlerimizi, başarılarımızı vurgulamak, çıkardığımız dersleri paylaşmak, hatta belki zorluklarımızla yüzleşmek, global iyi uygulamalar ile özümüzü harmanlamak için, Doğu-Batı sentezini yaşayan bir ortamda bulunan bizler, bizi farka taşımış, taşıyacak unsurları değerlendirmek, tartışmak üzere bir araya geliyoruz.

Özümüze, değerlerimize sahip çıkmak, başarı hikayeleri yazmak, tersine beyin göçü ile fırsatları pekiştirmek, alın teri ötesinde akıl teri ile uygun platformlarda bulunmak gibi kavramlardan bahsettiğimiz şu günlerde durup, nefes alıp birlikte geçmişi ve geleceği değerlendireceğimiz bir ortamı yaşamayı arzuluyoruz.

Gündemlerimizin yoğunluğundan sıyrılıp farklı yönetim yaklaşımlarının faydalarını, zorluklarını, kendi gözümüzle ve birçok yetkin yabancı konuşmacı ve katılımcının algısı ile birlikte değerlendireceğimiz bu yılki kongremizde yerinizi almaya ve cevapları birlikte bulmaya davet ediyoruz. Yönetim tarzınıza yeni soluklar getireceğine inandığımız, iş yaşamımızda karşılaştığımız sorunlara çözüm adresleri sağlayacak bu kongrede, hep birlikte olmayı umut ediyoruz.

PERYÖN
Yönetim Kurulu

http://www.peryon.org.tr/

SİZLERİ BEKLİYORUZ

Günümüz rekabet ortamında yenilikçi stratejilerin gerçekleştirilmesinde ve
değişim yönetiminin etkin yapılmasında çalışanların potansiyelinden tam faydalanmayı ilke edinmiş
Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Yönetim Kurulu Üyeleri

İnsan kaynaklarının firmalarının stratejik ortağı olduğunun farkında olan
İnsan Kaynakları Müdürleri, Direktörleri ve Üst Düzey İnsan Kaynakları Yöneticileri

Alanında farklı bakış açılarını ve uygulamalarını görerek kendini geliştirmek isteyen
İnsan Kaynakları Uzmanları

Geleceğin bakış açısını yakalamayı ve öğretmeyi ilke edinmiş
Eğitim Müdürleri, Direktörleri ve Üst Düzey Eğitim Yöneticileri

Yenilikleri, bilgi ve deneyimlerini hem kendi kariyerleri hem de
mensubu oldukları kuruluşların gelişmesinde araç olarak kullanabilen
Akademisyen ve Danışmanlar

İnsan yönetimini başarının sihirli anahtarı olarak gören
Tüm Departman Yöneticileri

Kariyerinde “İnsan yönetimini” hedefleyen
Öğrenciler

2006
14.Ulusal İnsan Yönetimi Kongresi
"MozaİK - İnsan Yönetmek Sanattır"

2005
13.Ulusal İnsan Yönetimi Kongresi


2006
14.Ulusal İnsan Yönetimi Kongresi
"MozaİK - İnsan Yönetmek Sanattır"

2005
13.Ulusal İnsan Yönetimi Kongresi


 

 

ooooo