ETİK İLKELER TAAHHÜTNAMESİ

 


PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği) üyesi olarak dernek amaç ve faaliyet alanları,  PERYÖN ana tüzük hükümleri, Dernekler Kanunu ve Medeni Kanun’un Derneklerle ilgili mevzuatında belirtilen hususlara uymayı ve Türkiye PERYÖN Etik Kurulunca hazırlanan düzenlemelerle belirlenen Etik Kural, İlke ve Değerlere bağlı çalışmayı kabul ve taahhüt ederim.

TAAHHÜT EDEN
ADI SOYADI
ADRES
TELEFON
E-POSTA
ONAY

 Tarih: 15.07.2019