KARŞILAŞTIRMALI VERİLER

Her yıl 2500 kişi üzerinde katılımcı
 

SEKTÖRE GÖRE KATILIM 2016 (%)

Sektöre Göre Katılım 2016 (%)
Kamu Özel Öğrenci
2016 1 96 3
2015 4 95 1
2014 2 95 3

DEPARTMANA GÖRE KATILIM 2016 (%)

Departmana Göre Katılım 2016 (%)
İK Diğer
2016 71 29
2015 91 9
2014 75 25
 

DEMOGRAFİK YAPIYA GÖRE KATILIM 2016 (%)

Demografik Yapıya Göre Katılım 2016 (%)
Kadın Erkek
2016 60 40
2015 63 37
2014 58 42

ÇALIŞAN POZİSYONUNA GÖRE KATILIM 2016 (%)

Çalışan Pozisyonuna Göre Katılım 2016 (%)
Yönetici Diğer
2016 64 36
2015 66 34
2014 77 23